دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه امور دانشجویی دانشگاه - ثبت نام کارت بین المللیبه اطلاع تمامی دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند جهت ثبت نام کارت بین المللی می توانند به امور دانشجویی داانشگاه - ساختمان شماره 1 مراجعه فرمایند.

به اطلاع تمامی دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند جهت ثبت نام کارت بین المللی می توانند به امور دانشجویی داانشگاه - ساختمان شماره 1 مراجعه فرمایند.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۴۵۶ بازدید
نظراتثبت نظر