دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعیه آموزشیبر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه، از روز دوشنبه مورخ 14 فروردین ماه، تا پایان ترم جاری زمان شروع کلاس های بعد از ظهر دانشگاه از ساعت 14 می باشد.

بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه، از روز دوشنبه مورخ 14 فروردین ماه، تا پایان ترم جاری زمان شروع کلاس های بعد از ظهر دانشگاه از ساعت 14 می باشد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶:۰۱ | دفعات بازدید: ۳۷۰۳ بازدید
نظراتثبت نظر