دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اطلاعات تماس بخش ها


 
شماره تماس:                      123 456 789
                                           987 654 321
پست الکترونیکی (E_mail):    sample2@sample.com
 
 
 
سایر اطلاعات: 

توضیحی در مورد این بخش قرار میگیرد

 

 

 

ریاست دانشگاه

 

شماره تماس:                     812 234 556
919 155 686
پست الکترونیکی (E_mail):   sample1@sample.com
 
سایر اطلاعات: 

توضیحی در مورد این بخش قرار می گیرد