دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

استقرار دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سایت اصلی خوددانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سایت اصلی خود مستقر گردید.

به حول و قوه الهی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سایت اصلی خود مستقر گردید و از ابتدای مهر ماه سال جاری کلیه کلاس ها در این مکان تشکیل می گردد. دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از سال 1390 تاسیس گردیده و تا کنون کلاس های خود را در دو ساختمان استیجاری برگزار می کرد، اکنون با افتتاح سایت اصلی و دانشکده فنی و مهندسی در متراژ حدود 6000 متر مربع کلاس ها، آزمایشگاه ها و کارگاههای مجهزی را برای دانشجویان مهیا نموده است.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ ۱۴:۰۷ | دفعات بازدید: ۳۱۸۵ بازدید
نظراتثبت نظر