دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آیین نامه گرنت دانشگاهبه اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند آیین نامه گرنت دانشگاه پس از تصویب در شورای پژوهشی از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است.

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند آیین نامه گرنت دانشگاه پس از تصویب در شورای پژوهشی از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است.


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۱ | دفعات بازدید: ۲۲۷۵ بازدید

برچسب ها: آیین نامه کرامتنظراتثبت نظر