دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آگهی مناقصه یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به تامین نیروی انسانی، خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در نظر دارد، کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتيباني امور غير تخصصي (نظافت، نگهداری فضای سبز ، خدمات اداری، آبدارخانه و حفاظت فیزیکی) سال 99-98 را بصورت تامین 18 نفر نیروی انسانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا اشخاص حقوقی دارای تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه می توانند جهت اطلاع از نحوه شرکت در مناقصه و نحوه دریافت اسناد از طریق سایت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به نشانی www.sjau.ac.ir  یا سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیک دولت) به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms  ،اقدام نمایند.

 مهلت دريافت اسناد مناقصه، از روز شنبه تاريخ 98/05/12 لغايت پایان وقت اداری روز پنج شنبه 98/05/17  خواهد بود.

 آخرين مهلت ثبت، بارگذاری و ارائه پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 98/05/30 خواهد بود. بديهي است به پيشنهاداتي كه بعد از زمان مذكور ثبت، بارگذاری شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ بررسی پیشنهادت: جلسه بررسی پيشنهادها روز شنبه 1398/06/02 ساعت 11:00 در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه می باشد.حضور نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه از شرکت بلامانع است.

سایر موارد در اسناد مناقصه موجود است، و پیشنهاد دهندگان باید کلیه اسناد و فرمهای پیوست را با قید اینکه مورد قبول است، امضاء . مهر شرکت ، ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت و بارگزاری اسناد تکمیل شده مناقصه و فرمهای مربوط در سامانه ستاد اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به میزان  376.000.000 ريال مي باشد كه  مي بايست به حساب شماره 0111541496004 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك ملی شعبه مرکزی اسد آباد واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي ( با اعتبار 3 ماهه ) و يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ارائه گردد.

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذکر است دارا بودن حداقل 1 موردسابقه کاری مرتبط با آموزش عالی(دانشگاه) جزء شرایط اختصاصی مناقصه می باشد.        جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک فرمایید


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰:۰۵ | دفعات بازدید: ۱۵۰۱ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر