دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آگهی مناقصه یک مرحله ای تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در نظر دارد، کلیه امور مربوط به خريد اقلام مواد غذايي ، طبخ و توزيع غذاي دانشجويي سال نحصیلی 98-99 در حدود 150.000 پرس بصورت شام ونهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا اشخاص حقوقی دارای تائیدیه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی مرتبط با تهیه و طبخ غذا می توانند جهت اطلاع از نحوه شرکت در مناقصه و نحوه دریافت اسناد از طریق سایت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به نشانی www.sjau.ac.ir  یا سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیک دولت) به نشانی  www.setadiran.ir/setad/cms  ،اقدام نمایند.

 مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 98/05/12 لغايت پایان وقت اداری روز پنج شنبه  98/05/17 خواهد بود.

 آخرين مهلت ثبت، بارگزاری و تحويل پيشنهادها ،حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه 98/05/30 خواهد بود. بديهي است به پيشنهاداتي كه بعد از زمان مذكور ثبت، بارگزاری و واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تاریخ بررسی پیشنهادت: جلسه بازگشايي پاكت پيشنهادها روز شنبه 98/06/02 ساعت 10:00 صبح در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه می باشد. حضور نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه از شرکت بلامانع است.

سایر موارد در اسناد مناقصه موجود است، و پیشنهاد دهندگان باید کلیه اسناد و فرمهای پیوست را با قید اینکه مورد قبول است، امضاء . مهر شرکت ، ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت و بارگزاری اسناد تکمیل شده مناقصه و فرمهای مربوط در سامانه ستاد اقدام و اصل اسناد مناقصه و فرمهای مربوط را تا تاریخ ذکر شده به دبیر خانه مرکزی دانشگاه تحویل نماید.

تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه به میزان  710.000.000 ريال مي باشد كه  مي بايست به حساب شماره 0111541496004 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك ملی شعبه مرکزی اسد آباد واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي ( با اعتبار 3 ماهه ) و يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ارائه گردد.

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک فرمایید


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰۹:۰۵ | دفعات بازدید: ۱۶۹۴ بازدید

برچسب ها: -نظراتثبت نظر