مدیریت پژوهشی و فناوری

دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

سرپرست امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

دارای مدرک دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران

تلفن: 33117807-081

معاونت آموزشی: 
  • زمان ایجاد : 21 ارديبهشت 1393 - 9:17ب.ظ21
  • پیوندهای مفید